อีกหนึ่งผลงานคุณภาพ ที่ได้รับความไว้วางใจ

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพ ที่ได้รับความไว้วางใจ
Crystal Ice Series
RT20 ติดรอบคันและบานหน้าเต็ม ใสกิ๊ก แต่เย็นมาก